zaterdag 10 oktober 2009

Uitvaart

Gisteravond kwam ik in de kerk voor de koorrepetitie, maar meteen merkte ik dat er een vreemde sfeer hing. Op de vraag of er vanavond repetitie was, kreeg ik 'pas exactement'. De vader van één van de koorleden bleek overleden met vanavond de gedenkdienst. Dat betekent dat we in één uur in sneltreinvaart alle liederen hebben doorgenomen, waaronder 'Au dernier jour' ('Oh when the saints').

De man in kwestie was Congolees, dus de gedenkdienst was nog Congoleser dan katholiek. Het lichaam was overigens al gevlogen: naar Congo inderdaad. Het schijnt vrij gebruikelijk te zijn voor deze mensen (welke groep precies?) om in hun vaderland begraven te willen worden. En inderdaad, alle vooroordelen kloppen: de dienst was gepland van 22h00 tot 23h00, gerealiseerd van 22h30 tot 0h00. Maar ook: de voorbeden gingen in vraag- en antwoord-zang. De voorzanger liep een beetje rond en gebruikte zijn adempauzes (wanneer de gemeente hem nazong) om bij mensen te informeren of hij nog moest bidden voor die-of-die. Geniaal.